Published
September 28, 2021
Location
Centurion, South Africa
Job Type
Job Category
Finance, banking and crop insurance, General management
Accept Terms and Conditions
Yes

Description

A dynamic fresh produce company, fully integrated into the value chain from production through to supplying local retailers, has a position for an experienced Senior Accountant/Financial Manager at their pre-packing and distribution facility in Midrand.  Full accounting function to be performed, in the context of a perishable product operational environment.

Requirements:

Qualification in accounting, i.e. CA or B.Com Accounting, B.Compt, preferably on Hons level.  Experience: 5-10 years experience in accountancy/financial management in an operational environment, such as a packhouse, processing, perishable handling, or FMCG environment. Experience with a process management system i.e. ERP or SAP will be a recommendation.  Must have an affinity for process and business systems.  Understanding of operational environment is essential.

Salary package is highly negotiable.

Afrikaans version:

‘n Bekende kommersiële vrugte- en groenteboerdery, gebaseer in die Wes-Kaap, het ‘n pos vir ‘n Finansiële Bestuurder by hulle Verpakkings- en Distribusiesentrum in Midrand.

Verantwoordelikhede:

Daarstelling en instandhouding van effektiewe stelsels vir die dag tot dag bestuur van maatskappy, streng kwaliteitskontrole – inname en versendings. Stelselbestuur, Pastel, VIP en Vitrax/ERP-stelsel

Optimaliseer administrasie-prosesse om die depot optimaal te laat funksioneer, bestellings van kliënte moet volledig en op tyd gerapporteer word. Nagaan van daaglikse pakhuisverslag.

Administrasie van maatskappy

Verantwoordelik vir nakoming van finansiële en administratiewe vereistes, o.a. beheerstelsels, kontrole-beheer oor krediteure, debiteure en betalings, bank- en kontantbestuur, maandelikse bestuursverslae, verwerking en betaling van lone en salarisse, bestuur van kantoor en stelsel-personeel.  Effektiewe finansiële en operasionele rapportering.  Tydige en akkurate teboekstelling van alle wetlike maandelikse opgawes.

Begrotingsbeheer:

  • Opstel van begrotings, monitering en evaluering van werklike prestasie teenoor die begroting, deurlopende terugvoering wat finansies en projeksies betref;
  • Opstel en beheer van kapitaalbegroting en spandering, asook projeksies en afwykings;
  • Koste-analise en meting van werklike prestasie, Kontantvloeibestuur

Poelbestuur/Aankope van produkte van moedermaatskappy

Monitering van onderskeie kliënte se produkte – innames en versendings, byhou van omsetsyfers

Finansiële besluitneming

Langtermyn winsgewendheid van distribusiesentrum;

Raadgewend t.o.v. besluite oor produksie-aspekte;

Kosteberekening en meting van winsgewendheid in die onderskeie afdelings;

Rapportering aan Direksie op Algemene Jaarvergadering oor finansies.

 Kandidaat vereistes: Tersiêre kwalifikasie in finansiële bestuur ‘n vereiste, bv. B.Com Rekeningkunde of B.Compt, met toepaslike ondervinding, en bewese ervaring hê met alle aspekte ten opsigte van finansiële bestuur van ‘n operasionele maatskappy.  Moet in ‘n span kan funksioneer, en leiding kan neem. Ten volle tweetalig (Afrikaans en Engels).

 

Only registered members can apply for jobs.