Published
January 14, 2020
Location
Kimberley, South Africa
Job Type
Job Category
Packhouse logistics, cooling & transportation
Accept Terms and Conditions
Yes

Description

(See English version below)

Bedryfsingenieur: Pakhuis - Wortels en Beet

Een van die grootste besproeiingsplase in Suid-Afrika, verbou en verpak aartappels, uie, wortels, beet en graangewasse volgens internasionale standaarde met tegnologies gevorderde toerusting en fasiliteite, vir beide die plaaslike en uitvoermark.  Die boerdery is weens spilpuntbesproeiing geleë op vrugbare hoë potensiaalgrond langs beide die Vaal- en Oranjerivier, en is ‘n groen oase, met sy hoofkantoor digby Kimberley. Weens uitbreiding is daar ‘n pos beskikbaar vir ‘n Bedryfsingenieur vir die nuwe generasie wortel-en-beetpakhuis, wat kunsmatige intelligensie as tegnologie gebruik. Die pakhuis, wat binnekort in bedryf kom, word toegerus met van die mees gesofistikeerde pakhuistoerusting.

Die pos behels:

 • Die verpakking van wortels en beet aan sleutel-kliënte en alle markte.
 • Die inbedryfstelling van die nuwe pakhuis met die kunsmatige intelligensie toerusting, wat die kern vorm van die pakhuis.
 • Ontwikkel bedryfsmetodiek om die nuwe kunsmatige intelligensie toerusting maksimaal te benut.
 • Gebruik nuwe generasie tegnologie om die beskikbare oes se versending te optimiseer, in samewerking met die verkoopsspan.
 • Optimiseer die massadata stelsel tot voordeel van produksie.
 •  ‘n Goed opgeleide span sal die geskikte kandidaat ondersteun ten einde deurlopende voorsiening aan die kleinhandel en markte te verseker.
 • Die optimale bestuur van personeel, toerusting, prosesse, en finansies, vir maksimale winsgewendheid in die verpakking en prosessering van produkte.
 • Die bestuur van personeel ten einde ‘n goed gemotiveerde span daar te stel en te behou.
 • Kwaliteitsbestuur van inkomende en uitgaande produk.
 • Bestuur van die gesondheids- en veiligheidsprogram van die pakhuis.

Vereistes:

 • ‘n Toepaslike Bedryfsingenieurs-graad.
 • Verkieslik 5 jaar toepaslike ondervinding in ‘n soortgelyke pos
 • Beskik oor ‘n algemene besigheidsin, wat winsgeorienteerd ingestel is.
 • Goeie interpersoonlike verhoudinge en personeelbestuurvaardighede

Vergoeding: ‘n Mededingende vergoedingspakket, gemeet aan kwalifikasies en ondervinding en gerugsteun deur aantreklike byvoordele.

 

Industrial Engineer: Packhouse - Carrots and Beetroot

One of the major irrigation farms in South Africa, produces and packages potatoes, onions, carrots, beetroots and cereals according to international standards with technologically advanced equipment and facilities, for both the local and export markets. The farming operation with its headquarters near Kimberley, is situated on fertile high potential land, using pivot irrigation, along both the Vaal and Orange Rivers, and is a green oasis.

Due to expansion, they now require an Industrial Engineer for a new generation carrot and beetroot packhouse, which uses artificial intelligence as technology. The packhouse, which will soon be operational, is equipped with some of the most sophisticated packhouse equipment.

The position involves:

Packing of carrots and beetroot for delivery to key customers and all markets.

The commissioning/start-up of the new packhouse with the artificial intelligence. equipment, which forms the core of the packhouse.

Develop operating methodology to make the most of the new artificial intelligence equipment.

Use new generation technology to optimise the available crop, in collaboration with the sales team.

Optimise the mass data system for the benefit of production.

A well-trained team will support the successful candidate to ensure the ongoing supply of retail and markets.

The optimal management of personnel, equipment, processes, and finances for maximum profitability in the packaging and processing of products.

Managing staff to create and maintain a well-motivated team.

Quality management of the inbound and outbound product.

Managing the health and safety program of the packhouse.

Requirements:

An appropriate Industrial Engineering degree.

Preferably 5 years of relevant experience in a similar position

Have a general business mindset that is profit-oriented.

Good interpersonal relationships and personnel management skills.

Compensation: A competitive remuneration package, measured by qualifications and experience and backed by attractive perks.

 

Only registered members can apply for jobs.