Published
July 28, 2019
Location
Dendron, South Africa
Job Type
Accept Terms and Conditions
Yes

Description

BEMARKINGSBEAMPTE/MARKETING OFFICER (English job description below)

‘n Suksesvolle kommersiële groenteboerdery, geleë in die Limpopo Provinsie, is ‘n pionier in die verbouing van aartappels, uie, murgpampoene, en “dragon fruit”, en benodig die dienste van ‘n Bemarkingsbeampte. Varsprodukte word daagliks landswyd by markte gelewer, en die uitvoermark sal binnekort met eksotiese produkte betree word.

VERANTWOORDELIKHEDE

 • Vandag se oes, môre op varsproduktemarkte in Suid-Afrika beskikbaar te hê wat die vooraf-skakeling met markagente insluit en gepaardgaande logistieke reëlings.
 • By te dra om die afdeling na nuwe hoogtes te neem deur bestuur te ondersteun met die formulering van innoverende strategiëe soos nuwe bemarkingskanale en  internasionale uitvoere.

Die ideale kandidaat vir die pos beskik oor :

 • Kennis van landbouprodukte, grade en standaarde;
 • Uitstekende kommunikasie, interpersoonlike vaardighede;
 • Meer as die standaard rekenaarvaardighede;
 • ‘n Hoë ingesteldheid op akkuraatheid.
 • Die vermoë om te kan leiding neem, beplannings vaardighede, implementering en deurvoer daarvan.
 • Die pos stel hoë intelektuele en fisiese eise aan die bekleër wat lang ure gedurende die seisoen kan insluit asook werk op Saterdae.

Posvereistes:

 • Verkieslik ‘n toepaslike Tersiêre kwalifikasie gerugsteun deur minstens 3 jaar soortgelyke ervaring. Die pos bied uitstekende loopbaangeleenthede met ‘n markverwante vergoedingspakket wat byvoordele insluit.

MARKETING OFFICER

A successful commercial vegetable farming operation, located in the Limpopo Province, and a pioneer in the cultivation of potatoes, onions, marrows and dragon fruit, requires the services of a Marketing Officer.  Fresh Produce is delivered to markets daily, countrywide.

Responsibilities:

 • Liaison with market agents and facilitate logistical arrangements.
 • Supporting management by developing new local marketing channels and international exports.

The ideal candidate for the position has:

 • Knowledge of agricultural products, grades and standards;
 • Excellent communication, interpersonal skills;
 • Above average computer skills;
 • Accuracy.
 • The ability to take the lead, must have planning skills and ability to implement.
 • The position demands high intellectual and physical demands on the incumbent who may include long hours during the season and work on Saturdays.

Requirements:

 • Preferably an appropriate tertiary qualification backed by at least 3 years of applicable experience.

The position offers excellent career opportunities with a market-related remuneration package and benefits.

 

 

Only registered members can apply for jobs.